Kako napisati življenjepis v nemščini?

Vaš življenjepis predstavlja vas oz. to, koliko ste primerni za oglaševano delo. Njegova vsebina in oblika sta izjemno pomembna in lahko zagotovita uspeh ali pa tudi neuspeh v izbirnem postopku.

Življenjepis kot predpogoj za uspeh

To, kako je življenjepis napisan in oblikovan, lahko odloča o tem, ali boste pri delodajalcu oz. kadroviku vzbudili zanimanje za srečanje ali pa vsaj za telefonski razgovor z vami.

Dobro oblikovan in pregleden življenjepis je temeljni predpogoj za naslednji krog izbora. Nasprotno pa slabo napisan in nejasen življenjepis z neprimerno fotografijo garantira za vključitev na seznam izločenih kandidatov. Dober življenjepis je temelj uspeha.

Motivacijsko pismo

Pri nekaterih srednjih in višjih položajih predstavlja motivacijsko pismo sestavni del, v katerem kandidat na kratko opiše, zakaj se zanima za določeno pozicijo. Motivacijsko pismo je pomembno pri nadaljni izbiri med več kandidati.

Na splošno se predvideva, da bo motivacijsko pismo napisal kandidat sam. Tukaj pa slabo znanje tujega jezika lahko predstavlja težavo. Najenostavneje je, da prosite koga, ki zelo dobro obvlada tuj jezik, naj za vas napiše motivacijsko pismo, vendar pa se lahko pri naslednji osebni komunikaciji med delodajalcem in kandidatom z nezadostnim znanjem jezika delodajalec počuti prevaran.

V primeru nezadostnega znanja jezika je potrebno premisliti ali priložiti motivacijsko pismo ali ne.

Vsebina življenjepisa

Pri pisanju življenjepisa se je pomembno zavedati, kako bo vplival na delodajalca ali kadrovika. V nekaterih primerih morajo pregledati nekaj deset ali celo sto življenjepisov. Več ko je iskalcev, ki se prijavijo na določeno delovno pozicijo, bolj so delodajalci kritični pri ocenjevanju življenjepisov. Saj imajo veliko izbiro. V takšnem primeru posvetijo vsakemu življenjepisu maksimalno nekaj sekund in če je le-ta nepregleden, poln slovničnih napak, po možnosti pa še opremljen z neprimerno fotografijo, ni možnosti, da bo šel naprej.

Pravilno napisan življenjepis mora biti pregleden, z logično strukturo, celoten (leta delovnih izkušenj brez časovnih premorov) in morebiti dopolnjen z ustrezno fotografijo.

Pravilno napisan življenjepis naj bi vseboval:

  • Osebni podatki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, prebivališče, državljanstvo
  • Izobrazba: Končane šole, izpiti (kraj, dolžina študija, datum izpita)
  • Praksa: Položaj, delodajalec, kraj, dolžina trajanja od-do
  • Dodatna izobrazba, tečaji in usposabljanje: opis, izpit oz. certifikat, datum
  • Znanje in spretnosti: računalniško znanje, jezikovne spretnosti, vozniško dovoljenje
  • Drugi interesi in hobiji: priporočamo, da navedete samo informacije, ki lahko v očeh morebitnega delodajalca pozitivno vplivajo na celotno predstavo o vas in o tem, kdo ste.
  • Kraj, datum, podpis: Kraj in datum izdelave življenjepisa. V primeru elektronskega pošiljanja ni odveč dodati lastnoročen skeniran podpis. Življenjepisu daje pečat originalnosti in tudi podpis sam pove dosti o osebi.

Če želite biti popolnoma prepričani v kakovost, strukturo in obliko vašega življenjepisa, vam ponujamo možnost strokovnega prevoda in osebne pomoči s strani kadrovika pri ustvarjanju vašega življenjepisa.

Življenjepis v nemščini