Ako napísať životopis v nemčine?

Vašim životopisom prezentujete vhodnosť vašej osoby na inzerovanú prácu. Jeho obsah a forma sú mimoriadne dôležité a môžu zabezpečiť úspech, ale aj spôsobiť neúspech vo výberovom konaní.

Životopis ako predpoklad úspechu

To, ako je napísaný a štruktúrovaný životopis rozhoduje o tom, či vzbudíte u zamestnávateľa, alebo jeho personalistu záujem o stretnutie, prípadne minimálne o telefonický rozhovor s vami.

Dobre štylizovaný a prehľadný životopis je základný predpoklad postupu do ďalšieho kola výberu. Naopak, zle napísaný a neprehľadný životopis s nevhodnou fotografiou vám garantuje zaradenie do zoznamu vyradených uchádzačov. Dobrý životopis je základ úspechu.

Motivačný list

U niektorých stredných a vyšších pozícií býva samozrejmosťou aj motivačný list, v ktorom záujemca v krátkosti opíše, prečo sa o danú pozíciu zaujíma. Motivačný list je dôležitý pri následnom výbere z viacerých kandidátov.

Všeobecne sa predpokladá, že motivačný list si kandidát napíše sám. Tu môže byť nedostatočná znalosť jazyka problém. Je vcelku jednoduché si nechať napísať motivačný list niekým, kto jazyk ovláda dobre, ale pri ďalšej komunikácií kandidáta s nedostatočnou znalosťou jazyka, ale s perfektne napísaným motivačným listom, so zamestnávateľom, sa tento môže cítiť oklamaný.

V prípade nedostatočnej znalosti jazyka treba priloženie motivačného listu dobre zvážiť.

Obsah životopisu

Pri písaní životopisu je potrebné si uvedomiť, ako váš životopis bude vnímať zamestnávateľ, alebo personalista. Pri niektorých pozíciách musia prejsť desiatky alebo aj stovky životopisov. Čím viac záujemcov sa na danú pracovnú pozíciu prihlási, o to kritickejší sú zamestnávatelia pri posudzovaní životopisov. Majú totiž z čoho vyberať. V takom prípade venuje každému životopisu maximálne niekoľko desiatok sekúnd a keď je neprehľadný, plný gramatických chýb, prípadne s nevhodnou fotografiou, nemá šancu postúpiť ďalej.

Správne napísaný životopis musí byť prehľadný, s logickou štruktúrou, úplný (roky praxe bez časových medzier) a prípadne doplnený vhodnou fotografiou.

Správne napísaný životopis by mal obsahovať:

  • Osobné údaje: Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť
  • Vzdelanie: Absolvované školy, skúšky (miesto, trvanie štúdia, dátum skúšky)
  • Prax: Pozícia, zamestnávateľ, miesto, dĺžka trvania od-do
  • Doplnkové vzdelanie, kurzy a školenia: popis, skúška, príp. certifikát, dátum
  • Znalosti a schopnosti: počítačové znalosti, jazykové znalosti, vodičské oprávnenie
  • Ostatné záujmy a hobby: doporučujeme uvádzať len informácie, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť váš celkový osobnostný obraz v očiach budúceho zamestnávateľa.
  • Miesto, dátum, podpis: Miesto a dátum vyhotovenia životopisu. Pri elektronickom zasielaní nie je na škodu zoskenovaný vlastnoručný podpis. Dáva to životopisu punc originálu a aj podpis vie o človeku čo-to prezradiť.

Ak si chcete byť kvalitou, štruktúrou a formou vášho životopisu úplne istý, ponúkame vám možnosť profesionálneho prekladu a osobnej asistencie personalistu pri tvorbe vášho nemeckého životopisu.

Potrebujete pomôcť so životopisom?